ZNS is ‘Thuis in de Buurt’ geworden.

Op 10 december 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur tot een koerswijziging. Daarmee is Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen opgeheven en zijn de lidmaatschappen beëindigd.

Er is een nieuwe organisatie Thuis in de Buurt opgezet, die als doel heeft om de onderlinge contacten tussen de buurtbewoners te versterken en bewustwording te vergroten.
Zie voor verdere informatie het volgende document.

Indien u contact hebt gezocht met de ZNS in verband met een
sociaal (zorg)vraagstuk, dan verzoeken wij u contact op te nemen met:

Welzijn Scheveningen
E-mail: SociaalWerk@welzijnscheveningen.nl
Telefoon: Welzijn Scheveningen (algemeen): 070-4162020
Robert-Jan van der Hoek (Ouderenadviseur van onze wijk).