Thuis in de Buurt

Onder de naam Thuis in de Buurt zetten wij, een groep betrokken en enthousiaste buurtbewoners, ons in voor een gezamenlijke droom: van Noordelijk Scheveningen weer een krachtige buurtgemeenschap maken, waar bewoners zich écht thuis en geborgen voelen.

Thuis in de buurt streeft naar (meer) verbondenheid tussen bewoners en meer bewustwording van het positieve effect van een fijne leefomgeving op gezondheid en welzijn. Dat doen we door:

  • het aanmoedigen en faciliteren van ontmoetingen, zodat bewoners elkaar leren kennen;
  • het stimuleren en ondersteunen van buurt- en straatinitiatieven;
  • het ontsluiten van informatie over voorzieningen en activiteiten in buurt;
  • het organiseren van informatiebijeenkomsten, discussies en/of lezingen over welzijn; gezondheid, leefstijl en andere thema’s die buurtgenoten inbrengen.