Thuis in de Buurt

Thuis in de Buurt is een initiatief van buurtbewoners. Onder het motto ‘Ken je buurt, voel je thuis’ willen zij samen bouwen aan een veilige, prettige en gezonde buurt met focus op ‘ontmoeting’ en ‘elkaar (beter) leren kennen’. Als je een paar mensen kent in de buurt bij wie je je thuis voelt, wordt het gemakkelijker er samen op uit te gaan, te helpen als dat nodig is, of nuttige informatie uit te wisselen.

Ontmoeten
Thuis in de Buurt verbindt bewoners en (buurt)organisaties met elkaar door bekendheid te geven aan activiteiten en bijeenkomsten die worden georganiseerd en bewoners aan te moedigen hieraan deel te nemen. Ook faciliteert en stimuleert Thuis in de Buurt initiatieven van buurtbewoners zelf zoals een gezamenlijk museumbezoek of een creatieve workshop.

En natuurlijk organiseert Thuis in de Buurt ook zelf activiteiten en bijeenkomsten. Een goed voorbeeld is de donderdagochtend-koffieclub.
Een tiental buurtbewoners dat elke twee weken bijeenkomt om elkaar (beter) te leren kennen, informatie uit te wisselen en ‘maatjes’ te ontdekken met wie je samen activiteiten kunt en wilt ondernemen.

‘Er is een wijk nodig voor een buurtgevoel’
Thuis in de Buurt is geen organisatie in de gebruikelijke zin van het woord. Het is een gemeenschap van buurtbewoners die met elkaar zorgen voor een verbonden buurt. We werken op vrijwillige basis en zijn op zoek naar buurtgenoten die zich willen inzetten voor de buurt. Ieder kan dat doen vanuit de eigen mogelijkheden: het gaat erom wat je kunt en wat je leuk vindt.

Voorbeelden:

  • buurtgenoot biedt rondleiding langs haar verzameling poppenhuizen met aansluitend een uurtje
    kleding versieren
  • buurtgenoot vindt het heerlijk om te koken voor anderen en zet zich in als cateraar bij
    bijeenkomsten Thuis in de Buurt.
  • buurtgenoot vindt het mooi om de ervaring in het werkzame leven opgedaan in te zetten voor Thuis
    in de Buurt
  • buurtgenoot die zich vanuit de Lighthouse family gedachte inzet voor de buurt