Vrijwilligers
Thuis in de Buurt draait op vrijwilligers! Buurtbewoners die zich met hun talenten en ambities willen inzetten voor een fijne, gezonde en prettige woonomgeving.
Onze vrijwilligers zijn de aanjagers, bedenkers, initiatiefnemers, facilitators, ondersteuners en uitvoerders van onze activiteiten. Een Kernteam van vrijwilligers bewaakt de koers en neemt de formele zaken voor haar rekening.

Doe je mee?
Thuis in de Buurt is een organisatie voor en door buurtbewoners, die samen bouwen aan een hecht buurtnetwerk.
Meedoen kan op vele manieren:

  • het inbrengen van nieuwe idee├źn voor ontmoeting en samenwerking;
  • het organiseren van activiteiten in eigen straat of buurt;
  • het aansluiten met (bestaande) buurtinitiatieven bij Thuis in de Buurt;
  • het beschikbaar stellen van talent en/of expertise om Thuis in de Buurt up en running te houden.

Mail ons
Nieuwsgierig geworden? Stuur dan een mail naar info@thuisindebuurt.org
We komen graag in contact met je.

Doe mee en doe er toe!