Partners

In Noordelijk Scheveningen zijn tal van organisaties actief om samen met buurtbewoners een buurt te realiseren waarin het begrip’ Veilig, prettig en gezond samenleven’ centraal staat. De buurtbewoners van Noordelijk Scheveningen willen samenwerken met deze organisaties. In de eerste maanden van 2021 zullen de eerste gesprekken plaatsvinden.

Wanneer deze gesprekken zijn gevoerd is op deze pagina ruimte om kennis te maken met deze organisaties, hun activiteiten zullen terug te vinden op de activiteitenkalender.