Partners

In Noordelijk Scheveningen zijn tal van organisaties actief om samen met buurtbewoners een buurt te realiseren waarin het begrip’ Veilig, prettig en gezond samenleven’ centraal staat.

activiteitenkalender.

Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningenhttps://bnsscheveningen.nl/Het algemene doel van de BNS betreft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van noordelijk Scheveningen wat zich laat operationaliseren in subdoelen als ‘het informeren van bewoners over alle mogelijke zaken die voor de wijk van belang zijn via onder andere wijkblad, digitale muurkrant en Scheveningse Courant’ of ‘het organiseren en begeleiden van inspraak voor wijkbewoners naar aanleiding voorgenomen maatregelen van de gemeente die de belangen van de bewoners direct of indirect raken’. Voor een volledig overzicht van deze doelstellingen zij u verwezen naar bijlage …. Conform de visie van de BNS richt zij zich in haar activiteiten nadrukkelijk op alle bewoners van Noordelijk Scheveningen; hiermee laat de BNS het algemeen belang prevaleren boven dat van het individu.
Bibliotheek ScheveningenWe willen nog meer dan voorheen mensen ertoe bewegen om ontmoetingen en verbindingen met stadgenoten aan te gaan. De inzet van de diverse collectie, organisatie van toegankelijke activiteiten en een vernieuwende programmering dragen daaraan bij. Dan kunnen Hagenaars een leven lang met- en van elkaar blijven leren. Om dat mogelijk te maken, nu en in de toekomst, zal de bibliotheek permanent in beweging moeten zijn.
Stichting IchthusDe onderneming Stichting Ichthus is gevestigd op Duinkerksestraat 9 te ‘s-Gravenhage en is actief in de branche Overige recreatie
Logo Thuis in de BibliotheekThuisindeBuurthttps://thuisindebuurt.orgOnder de naam Thuis in de Buurt zetten wij, een groep betrokken en enthousiaste buurtbewoners, ons in voor een gezamenlijke droom: van Noordelijk Scheveningen weer een krachtige buurtgemeenschap maken, waar bewoners zich écht thuis en geborgen voelen.
Thuis in de buurt streeft naar (meer) verbondenheid tussen bewoners en meer bewustwording van het positieve effect van een fijne leefomgeving op gezondheid en welzijn.
Welzijn ScheveningenWelzijn ScheveningenWelzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van Stadsdeel Scheveningen.
Onze maatschappelijk werkers en jeugdwerkers bieden vraaggericht individuele hulp aan inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Daarnaast organiseren onze vier wijk- en dienstencentra voor alle leeftijden dagelijks een aantrekkelijk activiteitenprogramma.
Partners ThuisindeBuurt