Donaties


Thuis in de Buurt is een organisatie van enthousiaste buurtbewoners in Noordelijk Scheveningen.
Wij maken een krachtige buurtgemeenschap, waar iedereen weet wat er te doen is en waar iedereen elkaar weet te vinden, zodat bewoners zich ├ęcht thuis in de buurt voelen.

Thuis in de buurt streeft naar verbondenheid tussen bewoners en naar bewustzijn van het positieve effect van een fijne leefomgeving op gezondheid en welzijn. Dat bereiken we onder andere door het bewerkstelligen van ontmoetingen en goede informatie.

Donaties zijn welkom!
Voor deze activiteiten zijn wij afhankelijk van donaties van buurtbewoners en organisaties. Kunt u ons een (financieel) handje helpen? Doneer dan via onderstaand formulier of bestel het boek ‘Leven is spelen.’

Doe mee en doe er toe!