Buurt-initiatieven

  1. Parklunch
  2. Verhalentafel
  3. Levensboek

Sinds ongeveer anderhalf jaar bestaat er in het Belgisch Park een groepje personen dat regelmatig luncht in de Hotel School. Aanvankelijk is deze activiteit begonnen in brasserie De Windes, maar sinds dit najaar worden de lunches 2x per maand gehouden in de Hotel School. De doelstelling is de cohesie in de buurt te bevorderen en de doelgroep wordt gevormd door pensionado’s woonachtig in het Belgisch Park en naaste omgeving. Het gezelschap bestaat uit ongeveer 15 personen, maar er wordt gestreefd naar een verdubbeling van het aantal leden.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot:

Tjeerd Kaastra

tj.kaastra@wxs.nl

Verhalentafel