Positieve gezondheid

Positief ouder worden

Samen in gesprek over Gezond en Vitaal Oud(er) worden op Noordelijk Scheveningen

Op een fijne manier oud worden gaat over meer dan een gezond lichaam. Het gaat om het totaalplaatje van je leven. Om de dingen die goed gaan. Die nog wél kunnen. De dingen die je het gevoel geven van betekenis te zijn. Met Positieve Gezondheid als uitgangspunt set Thuis in de Buurt zich samen met professionele organisaties en de buurtbewoners zelf in voor een gezonde en vitale woongemeenschap waar het prettig oud(er) worden is .

 

Thuis in de Buurt en aanbieders van zorg en welzijn gaan samen met wijkbewoners op zoek naar de bouwstenen voor een gezonde en vitale buurtgemeenschap.

 

Logo’s

Thuis in de Buurt

Lijn 1 Gezond Samen Leven

Respect – wonen, zorg, welzijn

Cardia, Saffier

Huisartsencoöperatie

 

Voortgang

 • Actieonderzoek

Op 17 maart 2022 was er een informatiebijeenkomst over ‘Positief ouder worden’

Zie hier het verslag van de bijeenkomst https://express.adobe.com/page/gVVA5twDGpI8k/

 

 • Focusgroep

Op 28 mei 2022 werden de resultaten van het actieonderzoek besproken

Zie hier het verslag van de bijeenkomst https://express.adobe.com/page/Kvz1j5XN3WdYR/

 

 • Actieplan

Na de zomer gaan we aan de slag met het concretiseren van de NOW’s en HOW’s in een concreet actieplan.

 • NOW: visie op vrijwillige inzet in de wijk verder samen doorontwikkelen
 • NOW: POP UP locatie om ontmoeting te stimuleren of talent in te zetten
 • NOW: Stukje toegankelijke kust (zie programma en verbinding met Kust Gezond)
 • HOW: Waardevol zijn en blijven (gesprekken starten over zingeving/betekenisvol leven, inzetten van talenten, kunnen meedoen in de wijk)
 • HOW: samenwerking tussen informele en formele zorg vormgeven
 • HOW: jong en oud met elkaar verbinden
 • HOW: ontmoeting stimuleren in het groen en op andere locaties
 • HOW: onderzoeken rol buurtambassadeur
 • WOW! 50+ buitengym

 

 

Artikel De Scheveninger 4 maart 2022